1.KORİNTLİLER 10:26

1.KORİNTLİLER 10:26 TCL02

Çünkü “Yeryüzü ve içindeki her şey Rab'bindir.”
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş