1.KORİNTLİLER 10:17

1.KORİNTLİLER 10:17 TCL02

Ekmek bir olduğu gibi, biz de çok olduğumuz halde bir bedeniz. Çünkü hepimiz bir ekmeği paylaşıyoruz.
TCL02: Kutsal Kitap Yeni Çeviri 2001, 2008
Paylaş