Tuklasin ang Kakaibang Karanasan


Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal

Ang mga Babasahin ay makatutulong sa iyong makilahok sa Salita ng Diyos araw-araw, paunti-unti.


Gawing iyo ang Biblia

I-haylayt o i-bookmark ang iyong mga paboritong bersikulo, gumawa ng mga Bersikulong Larawang maibabahagi, at magdagdag ng pampubliko o pampribadong mga Tala sa mga sipi ng Biblia.


Mga Kaibigan

Ituon ang iyong pagkakaibigan sa Biblia. Ibahagi kung ano ang gusto mo, kung kailan mo gusto, sa ligtas na lugar ng mga pinagkakatiwalaang relasyon.


Bersikulo ng araw

Mag-subscribe sa Bersikulo ng Araw. Makakakuha ka ng pang-araw-araw na abiso sa iyong mobile device.