รับประสบการณ์เต็มรูปแบบ


แผนการอ่าน และบทใคร่ครวญประจำวัน ฟรี

แผนการอ่าน จะช่วยคุณให้เข้าถึงพระคำของพระเจ้าทุกๆ วัน ทีละเล็กละน้อย


ทำให้เป็นพระคัมภีร์ของคุณเอง

ปาดแถบสีหรือคั่นหน้าพระคัมภีร์ที่คุณชื่นชอบ สร้างภาพประกอบพระคัมภีร์ที่คุณสามารถแบ่งปัน และสร้างบันทึกแบบสาธารณะหรือเป็นส่วนตัวจากข้อพระคำตอนต่างๆ


เพื่อนๆ

เน้นความสนใจในมิตรภาพรอบตัวของคุณกับพระคัมภีร์ แบ่งปันสิ่งที่คุณต้องการ ในเวลาที่คุณต้องการ ในกรอบความปลอดภัยของมิตรภาพที่วางใจได้


ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้

บอกรับข้อพระคัมภีร์ประจำวัน รับอีเมลประจำวันหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ