YouVersion
Pictograma căutare

Psalmul 51

51
PSALMUL 51
Către mai-marele cântăreților.
Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Șeba
1Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!
După îndurarea Ta cea mare, șterge#Vers. 9. Is. 43:25; 44:22. Col. 2:14. fărădelegile mele!
2Spală-mă#Evr. 9:14. 1 Ioan 1:7,9. Apoc. 1:5. cu desăvârșire de nelegiuirea mea
și curățește-mă de păcatul meu!
3Căci îmi cunosc bine fărădelegile#Ps. 32:5; 38:18.
și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4Împotriva Ta, numai#Gen. 20:6; 39:9. Lev. 5:19; 6:2. 2 Sam. 12:13. împotriva Ta am păcătuit
și am făcut ce este rău înaintea#Luca 15:21. Ta;
așa că#Rom. 3:4. vei fi drept în hotărârea Ta
și fără vină în judecata Ta.
5Iată că#Iov 14:4. Ps. 58:8. Ioan 3:6. Rom. 5:12. Efes. 2:3. sunt născut în nelegiuire
și#Iov 14:4. în păcat m-a zămislit mama mea.
6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul#Iov 38:36. inimii:
fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!
7Curățește-mă#Lev. 14:4,6,49. Num. 19:18. Evr. 9:19. cu isop și voi fi curat;
spală-mă și voi fi#Is. 1:18. mai alb decât zăpada!
8Fă-mă să aud veselie și bucurie
și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se#Mat. 5:4. vor bucura!
9Întoarce-Ți#Ier. 16:17. privirea de la păcatele mele,
șterge#Vers. 1. toate nelegiuirile mele!
10Zidește în mine o inimă#Fapte 15:9. Efes. 2:10. curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou și statornic!
11Nu mă lepăda de la#Gen. 4:14. 2 Împ. 13:23. Fața Ta
și nu lua de la mine Duhul#Rom. 8:9. Efes. 4:30. Tău cel Sfânt!
12Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și sprijină-mă cu un duh#2 Cor. 3:1. de bunăvoință!
13Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă,
și păcătoșii se vor întoarce la Tine.
14Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui#2 Sam. 11:17; 12:9. vărsat
și limba mea va lăuda#Ps. 35:28. îndurarea Ta!
15Doamne, deschide-mi buzele
și gura mea va vesti lauda Ta!
16Dacă ai fi voit jertfe#Num. 15:27,30. Ps. 40:6; 50:8. Is. 1:11. Ier. 7:22. Osea 6:6., Ți-aș fi adus,
dar Ție nu-Ți plac arderile-de-tot.
17Jertfele#Ps. 34:18. Is. 57:15; 66:2. plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.
18În îndurarea Ta, varsă-Ți binefacerile asupra Sionului
și zidește zidurile Ierusalimului!
19Atunci vei primi jertfe#Ps. 4:5. Mal. 3:3. neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi;
atunci se vor aduce pe altarul Tău viței.

YouVersion folosește cookie-uri pentru a îți personaliza experiența. Prin utilizarea site-ului nostru web, accepți utilizarea cookie-urilor așa cum este descris în Politica noastră de confidențialitate