Maleahi 3
BVA

Maleahi 3

3
1Iahve, Dumnezeul Armatelor, vă spune: „Să știți că îl trimit pe reprezentantul Meu. El este cel care Îmi va pregăti drumul! Și va intra instantaneu în templul Său tocmai acel Stăpân pe care Îl căutați! Priviți: vine Cel pe care voi Îl agreați. El este reprezentantul Legământului! 2Dar cine va putea să suporte ziua apariției Lui? Cine va putea să rămână în picioare când Se va revela El? Pentru că va fi ca focul celui care topește metalele și va acționa ca leșia înălbitorului! 3Se va prezenta ca unul care lucrează la purificarea metalelor și ca acela care curăță argintul de impurități. Astfel va proceda El când va curăța pe urmașii lui Levi. Îi va purifica exact cum se purifică aurul și argintul; iar ei vor fi astfel calificați să aducă daruri în dreptate, pentru Iahve. 4Atunci darurile (teritoriu)lui (numit) Iuda și ale Ierusalimului vor fi acceptate de Iahve ca în zilele străvechi și ca în anii care au trecut!” 5Iahve, Dumnezeul Armatelor, spune: „Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să fiu martor împotriva vrăjitorilor, a adulterilor, a celor care jură fals, a celor care opresc din plata celui angajat, a celor care exploatează pe văduvă și pe orfan și a celor care nedreptățesc pe străin refuzând să se teamă de Mine. 6Eu sunt Iahve, Eu nu mă schimb! Acest fapt explică de ce voi, urmași ai lui Iacov, încă nu ați fost distruși!” 7Iahve, Dumnezeul Armatelor, vă (mai) zice: „Încă din vremea strămoșilor voștri ați încălcat poruncile Mele și nu le-ați respectat! Întoarceți-vă la Mine; și atunci Mă voi întoarce și Eu la voi. Dar voi întrebați: «Cum să ne întoarcem?» 8Este normal ca un om să îl jefuiască pe Dumnezeu? Și totuși voi Mă jefuiți! Apoi întrebați: «Cum Te-am jefuit?» Dar fapta voastră este evidentă având în vedere modul în care oferiți a zecea parte din ce aveți; și mai rezultă din felul în care contribuiți (pentru Iahve) cu ce aveți! 9Sunteți foarte sever blestemați tot poporul; pentru că Eu sunt Cel pe care Îl jefuiți voi! 10Dar acum vă cer să aduceți în locul de colectare toate acele donații care reprezintă a zecea parte din venitul vostru, ca să fie hrană în casa Mea!” Iahve, Dumnezeul Armatelor, vă spune: „Faceți astfel un test și probați-Mă! Veți vedea atunci dacă nu voi deschide pentru voi stăvilarele cerului și dacă nu voi turna peste voi abundență de binecuvântare!” 11Iahve, Dumnezeul Armatelor, vă mai zice: „Voi mustra pentru voi pe cea care devorează, ca să nu mai distrugă recolta pământului vostru; iar vița-de-vie din câmpiile voastre nu va mai fi neproductivă.” 12El adaugă: „Atunci toate națiunile lumii vă vor numi fericiți; pentru că veți fi o țară plăcută.” 13Iahve vă zice: „Ați pronunțat acuzații grave împotriva Mea. Și cu toate acestea, voi întrebați: «Ce am spus împotriva Ta?» 14Ați spus: «Degeaba Îi slujim lui Dumnezeu! Ce am câștigat dacă am respectat poruncile Sale și am umblat regretându-ne eșecurile înaintea lui Iahve numit (și) Dumnezeul Armatelor? 15Acum constatăm că sunt fericiți cei aroganți. Da, nu numai că cei care fac răul prosperă, dar ei chiar reușesc să scape (nepedepsiți) după ce Îl provoacă pe Dumnezeu!»” 16Atunci cei care se tem de Iahve, au vorbit unii cu alții; iar El a ascultat și a reținut acest lucru. A fost scrisă înaintea Lui o carte care să amintească despre faptele celor care se tem de Iahve și care meditează la numele Lui… 17Iahve, Dumnezeul Armatelor, zice (despre aceștia): „Ei vor fi ai Mei în acea zi în care Îmi voi înființa proprietatea. Îi voi feri exact cum își păzește un părinte fiul care îi slujește. 18Și veți vedea atunci încă o dată diferența dintre cel corect și cel rău, dintre cel care Îi slujește lui Dumnezeu și cel care nu Îi slujește!”