Isaia 9
NTR
9
Căci un Copil ni s‑a născut
1Totuși, nu va mai fi întunecime peste cei ce au fost în necaz. După cum în trecut El a făcut de rușine ținutul lui Zabulon și ținutul lui Neftali, tot așa, în viitor, El va acoperi de glorie Galileea neamurilor, calea către mare, dincolo de Iordan.
2Poporul care umbla în întuneric
a văzut o mare lumină!
Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții#2 Sau: țara întunericului adânc.,
a strălucit o lumină!
3Tu ai înmulțit neamul
și ai făcut să‑i crească bucuria.
Ei se bucură înaintea Ta
cum se bucură niște oameni la seceriș
și cum se bucură cei care împart o pradă.
4Fiindcă jugul ce‑i apăsa,
drugul de pe umerii lor
și toiagul celui care‑i asuprește,
le‑ai zdrobit Tu ca în ziua înfrângerii lui Midian#4 Vezi Jud. 7–8..
5Căci orice încălțăminte purtată în învălmășeala luptei
și orice haină tăvălită în sânge
va fi arsă,
va deveni hrană pentru foc.
6Căci un Copil ni S‑a născut,
un Fiu ni S‑a dat,
iar autoritatea va sta pe umerii Săi.
I se va pune numele: „Sfetnic minunat#6 Sau: Minunat, Sfetnic.,
Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.“
7Autoritatea Sa va crește neîncetat
și va fi o pace fără sfârșit
pentru tronul lui David și pentru împărăția Sa.
El o va întemeia
și o va întări prin judecată și dreptate,
de acum și pe vecie.
Râvna Domnului Oștirilor va face lucrul acesta.
Judecata Domnului asupra lui Israel
8Stăpânul a trimis un mesaj împotriva lui Iacov;
acesta va cădea peste Israel.
9Tot poporul –
Efraim și locuitorii Samariei – îl va cunoaște,
toți cei care, cu mândrie
și aroganță în inimă, zic:
10„Au căzut cărămizile,
dar noi vom zidi cu pietre cioplite!
Sicomorii au fost tăiați,
dar noi îi vom înlocui cu cedri!“
11Dar Domnul i‑a ridicat împotriva lor pe vrăjmașii lui Rețin,
i‑a stârnit pe dușmanii lor:
12arameii la răsărit, și filistenii la apus,
cu o gură larg deschisă, ei l‑au devorat pe Israel!
Cu toate acestea, mânia Lui nu s‑a potolit,
iar mâna Sa este încă întinsă.
13Dar poporul nu s‑a întors la Cel Ce îl lovea,
nu L‑a căutat pe Domnul Oștirilor.
14Așa că Domnul a tăiat din Israel capul și coada,
ramura de palmier și trestia, într‑o singură zi.
15Bătrânii și demnitarii sunt capul,
iar profeții care învață minciuni sunt coada.
16Cei ce conduc acest popor îl duc în rătăcire,
iar cei ce sunt conduși de ei sunt înghițiți.
17De aceea Stăpânul nu Se mai bucură de tinerii lor,
nici nu mai are milă de orfanii și de văduvele lor,
pentru că toți sunt lipsiți de evlavie și răi,
orice gură vorbește spurcăciuni.
Cu toate acestea, mânia Lui nu s‑a potolit,
iar mâna Sa este încă întinsă.
18Da! Răutatea arde ca un foc,
mistuie mărăcinii și spinii,
aprinde desișul pădurii
din care se înalță un stâlp de fum!
19Țara este arsă de furia Domnului Oștirilor,
iar poporul este precum ceva de pus pe foc.
Nimeni nu‑și cruță fratele.
20Unul jefuiește din dreapta și rămâne flămând;
mănâncă din stânga și nu se satură;
fiecare mănâncă din carnea rudeniei sale#20 Sau: din carnea progeniturii sale; sau: din carnea mâinii sale..
21Manase îl mănâncă pe Efraim, și Efraim pe Manase,
iar împreună ei îl mănâncă pe Iuda.
Cu toate acestea, mânia Lui nu s‑a potolit,
iar mâna Sa este încă întinsă.

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Află mai multe despre Noua Traducere Românească