ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:16

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:16 TR1894

εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν Θεὸν ἐν τῷ μέρει τούτῳ.
TR1894: Scrivener’s Textus Receptus 1894
Compartilhar

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:16

Compartilhar

Planos de Leitura e Devocionais Gratuitos relacionados com ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4:16