Hoop

Hoop

3 dagen

Hoop Laten we eens naar een aantal Bijbelverzen over hoop kijken. God wil graag dat je vrede hebt, dat je onbevreesd bent, vol van geloof, hoop en liefde. Hij wil niet dat je angstig bent of vol boosheid. Bijbelverzen die gaan over hoop, leren je hoe je een meer vergevingsgezind persoon kunt worden. Wijsheid ontstaat door het mediteren over Gods Woord.

Uitgever

We willen MemLok, het Bijbel Geheugen Systeem, bedanken voor het leggen van de basis voor dit leesplan. Meer informatie over MemLok vind je op www.MemLok.com

Over deze uitgever

Meer dan 750000 voltooiingen