Gods verhaal lezen: een chronologisch leesplan voor één jaar

Gods verhaal lezen: een chronologisch leesplan voor één jaar

1 jaar

Dit plan van Dr. George Guthrie zet het Bijbelmateriaal in chronologische volgorde. Omdat exacte datering van sommige geschriften of gebeurtenissen niet mogelijk is, is deze chronologie een poging om de lezer een vloeiend bijbelverhaal aan te bieden. Sommige passages worden gerangschikt naar onderwerp (bijvoorbeeld Johannes 1:1-3 in Week 1, dag 2; en veel psalmen). Er zijn zes leesgedeelten voor iedere week van zeven dagen, waardoor je ruimte krijgt om, waar nodig, een inhaalslag te doen.

Uitgever

Genomen uit Read The Bible For Life, Copyright 2011 door George H. Guthrie. Alle rechten voorbehouden. Gepubliceerd door B & H Publishing Group http://www.readthebibleforlife.com

Over deze uitgever

Meer dan 50000 voltooiingen