YouVersion

De Bijbel App is volledig gratis, zonder advertenties en zonder in-app aankopen. Download de app

Een Twijgje Uit De Stronk Van Isaï

Een Twijgje Uit De Stronk Van Isaï

God gaf David een speciale belofte. Zijn nakomelingen zouden voor altijd over Israël regeren. De Bijbelse geschiedenis laat ons zien hoe God zich op een wonderlijke manier aan deze belofte hield, ondanks de ontrouw van Davids nakomelingen. Hij stuurde Jezus Christus, de volmaakte Zoon van David, die voor altijd Koning zal zijn — niet alleen over Israël, maar over alle volken.

We willen GlobalRize bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://globalrize.org/

Over deze uitgever