Gods vrede

4 dagen

Gods Woord vertelt ons dat Hij vrede geeft "die ons menselijk besef te boven gaat" (Filippenzen 4:7 HTB). In deze vierdaagse studie bestuderen jij en je kinderen gebieden in jullie leven waarin we deze vrede kunnen ervaren. Elke dag vind je een gebedsvoorstel, een activiteit, een korte Schriftlezing met uitleg en vragen om over door te praten.

Uitgever

We willen Focus on the Family bedanken voor het beschikbaar stellen van dit plan. Voor meer informatie, bezoek www.FocusontheFamily.com

Over deze uitgever

Meer dan 250000 voltooid