YouVersion

De Bijbel App is volledig gratis, zonder advertenties en zonder in-app aankopen. Download de app

In de handen van Jezus

In de handen van Jezus

God wil jou gebruiken! Wat doet het met jou als je geconfronteerd wordt met de nood in deze wereld? Slaat het je lam? Of ga je helemaal aan? In dit leesplan zoomen we in op het bekende verhaal van de vijf broden en twee vissen. Jezus komt in dit verhaal tussen jou en de nood in te staan. En Hij laat zien hoe Hij jou wil gebruiken.

We willen Compassion Nederland bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://cmpsn.nl/YouVersion

Over deze uitgever