Bidden voor Israël

Bidden voor Israël

5 dagen

70 jaar geleden verklaarde de natiestaat Israël haar onafhankelijkheid. Het onwaarschijnlijke ontstaan van deze kleine nieuwe democratie vertegenwoordigde een wonder van immense proporties en een buitengewone vervulling van Bijbelse profetieën. De Bijbel vertelt ons dat we zouden moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. Hier zijn enkele manieren waarop je kunt bidden:

Uitgever

We willen Jewish Voice Ministries International bedanken voor het beschikbaar stellen van dit leesplan. Ga voor meer informatie naar https://www.jewishvoice.org/read/blog/12-ways-pray-against-anti-semitism

Over deze uitgever

Meer dan 10000 voltooid