Exodus 25:25

Exodus 25:25 HTB

Maak er een rand van 7,5 cm omheen en omlijst die weer met een smalle rand van goud.
HTB: Het Boek
Delen