Titus 3:5

Titus 3:5 NBG51

heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de heilige Geest
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel