Filippenzen 2:13

Filippenzen 2:13 NBG51

want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Filippenzen 2:13

Deel