Filippenzen 2:12

Filippenzen 2:12 NBG51

Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Filippenzen 2:12

Deel