Matteüs 12:31-32

Matteüs 12:31-32 NBG51

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Matteüs 12:31-32