Matteüs 11:28-29

Matteüs 11:28-29 NBG51

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Matteüs 11:28-29

Delen