Lucas 10:20

Lucas 10:20 NBG51

Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel