Jesaja 64:7

Jesaja 64:7 NBG51

Er was niemand die uw naam aanriep, die zich beijverde om aan U vast te houden. Want Gij hebt uw aangezicht voor ons verborgen en ons aan de macht onzer ongerechtigheden prijsgegeven.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel