Jesaja 42:3

Jesaja 42:3 NBG51

Het geknakte riet zal hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal hij niet uitdoven; naar waarheid zal hij het recht openbaren.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel