Hebreeën 12:29

Hebreeën 12:29 NBG51

want onze God is een verterend vuur.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel