Genesis 8:21

Genesis 8:21 NBG51

Toen de HERE de liefelijke reuk rook, zeide de HERE bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Genesis 8:21