Galaten 4:5

Galaten 4:5 NBG51

om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Galaten 4:5