Galaten 3:13

Galaten 3:13 NBG51

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel