Galaten 3:10

Galaten 3:10 NBG51

Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel