Efeziërs 4:30

Efeziërs 4:30 NBG51

En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen