Efeziërs 2:8-9

Efeziërs 2:8-9 NBG51

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Efeziërs 2:8-9

Delen