Kolossenzen 2:8

Kolossenzen 2:8 NBG51

Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel