Handelingen 16:6-7

Handelingen 16:6-7 NBG51

En zij gingen door het Frygisch-Galatische land, maar werden door de heilige Geest verhinderd het woord in Asia te spreken; en bij Mysië gekomen, poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel