Handelingen 16:14

Handelingen 16:14 NBG51

En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel