Handelingen 13:48

Handelingen 13:48 NBG51

Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren; en allen, die bestemd waren ten eeuwigen leven, kwamen tot geloof
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel