Romeinen 7:24

Romeinen 7:24 NBG51

Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel