Romeinen 12:1

Romeinen 12:1 NBG51

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Romeinen 12:1

Deel