Romeinen 11:33

Romeinen 11:33 NBG51

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Romeinen 11:33

Deel