Romeinen 11:33-36

Romeinen 11:33-36 NBG51

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Romeinen 11:33-36

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Romeinen 11:33-36