Romeinen 8:34

Romeinen 8:34 NBG51

wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen