Openbaring 13:8

Openbaring 13:8 NBG51

En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen