Psalmen 51:19

Psalmen 51:19 NBG51

De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen