Psalmen 45:12

Psalmen 45:12 NBG51

laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer; buig u dus voor hem neder.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen