Maleachi 3:17

Maleachi 3:17 NBG51

Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen