Maleachi 2:7

Maleachi 2:7 NBG51

Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HERE der heerscharen is hij.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen