Job 36:23-26

Job 36:23-26 NBG51

Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan? Denk eraan, dat gij zijn werk verheerlijkt, hetwelk de mensen bezingen. Alle mensen aanschouwen het, de sterveling ziet het van verre. Zie, God is groot, en wij begrijpen Hem niet, het getal zijner jaren is onnaspeurlijk.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel