Johannes 7:20

Johannes 7:20 NBG51

De schare antwoordde: Gij zijt bezeten; wie tracht U te doden?
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Johannes 7:20