Johannes 3:36

Johannes 3:36 NBG51

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Johannes 3:36

Delen

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Johannes 3:36