Jeremia 31:33

Jeremia 31:33 NBG51

Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Deel

Gratis leesplannen en overdenkingen die te maken hebben met Jeremia 31:33