Jeremia 10:17

Jeremia 10:17 NBG51

Raap van de aarde uw pak op, gij die in de belegering toeft.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen