Jesaja 9:5

Jesaja 9:5 NBG51

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
NBG51: NBG-vertaling 1951
Delen

Jesaja 9:5

Delen